Darnózseli vízműtelep

 
A Darnózseli településen található vízbázisból 11 falu lakosai számára biztosítjuk az egészséges ivóvizet, mely közel 12.000 ember ellátását jelenti. A távvezetékek végpontjain üzemelő hidroglóbuszok közül Halászi, Kisbodak, Lipót, Ásványráró és Kimle települések 200 m3-es, míg Darnózseli és Máriakálnok községek 100 m3-es magastározóval büszkélkedhetnek.
A vízműtelep átlagos víztermelése 2.055 m3/nap. A kutakból kitermelt víz minősége I. osztályú, a szabványban előírtaknak megfelel, és nem igényel tisztítást. A vízműtelep két térszín alatti szivattyú gépházzal rendelkezik, ahol 9 db hálózati szivattyú üzemel. A belső védterület a kutaktól 50 m-es távolságig, míg a külső védterület a belső védterület határától mért 100 m-ig tart. A hidrológiai védőidom-tervben rögzítettek megerősítik, hogy a védterületen szennyező forrás létesítése, talajművelés vagy bányanyitás szigorúan tilos.
A vízbázis a szigetközi hordalékkúp középtáján helyezkedik el, ahol a kavicsos réteg vastagsága 270-320 m között van. Ezen kavicsréteg jó szűrőképességgel bír, a benne tárolt víztömeg nagyobb részben a Dunából származtatható, és hosszú időt igénybevevő függőleges leszivárgás útján keletkezett. Az elosztóhálózat hossza közel 113.000 fm, a főnyomócsöveké pedig több mint 36.000 fm.
A községi elosztóhálózatokon 415 db föld feletti és 35 db altalaj-tűzcsap állandó üzemképességét biztosítjuk. Az ivóvízágazaton dolgozó kollégáink elhivatottságukkal és lelkiismeretes munkájukkal mindent elkövetnek azért, hogy a fogyasztók jó minőségű ivóvízzel történő ellátása folyamatosan biztosított legyen.
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu