Feketeerdei vízmű

 
A jelenlegi feketeerdei vízmű építése 1988-ban kezdődött. A korábbi feketeerdei vízmű a város belterületén, az ipari övezetben helyezkedett el, kútjai ásott kutak voltak, melyekből magas vas és mangántartalmú vizet lehetett kinyerni. Az 1987-ben bekövetkezett talajszennyezés végképp szükségessé tette a régi vízmű megszüntetését, és egy új vízbázis kialakítását. A korábbi feltáró munkák és az azóta eltelt üzemeltetés eredményei bebizonyították, hogy Feketeerdő térségében, a Mosoni-Duna jobb partján levő területen kiváló minőségű és gyakorlatilag kimeríthetetlen mennyiségű vízkészlet áll rendelkezésre. Első ütemben négy víztermelő kút létesült a Mosoni-Duna mentén a feketeerdei vízbázison, valamint a vízbázist a mosonmagyaróvári hálózattal összekötő ún. "keleti" távvezeték is kialakításra került. Második ütemben 1993-ban további négy kút készült el a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezésekkel és az ún. "nyugati" távvezetékkel. Egy évvel később a feketeerdei vízműtelep épülete, a hozzá épített medence és a szivattyú gépház is átadásra került. A feketeerdei vízbázison a nagy átmérőjű, mélyfúrású kutakból jelenleg 8 kútszivattyú biztosítja az ivóvízellátást. A mélyebben elhelyezkedő rétegvíz kitermelését szolgáló berendezések maximális kapacitása megközelítőleg 20.000 m3/nap. A kutakból kitermelt víz a vízműtelepi medencékbe kerül, ahonnan a hálózati szivattyúk eljuttatják a távvezetékbe illetve a mosonmagyaróvári víztoronyba. A vízműtől a városi hálózatig jelenleg is a "keleti" és "nyugati" távvezetékeken jut el az ivóvíz.
 
Vízkezelés
 
A feketeerdei vízbázison rendelkezésre álló kiváló minőségű víznek köszönhetően nincs szükség vegyszeres tisztításra, csupán biztonsági, a másodlagos szennyeződéseket megelőző klórozásra. Esetleges javítási munkák vagy üzemszünetek után fertőtlenítést alkalmazunk. A vízműtelep 15 éves működése alatt a mai napig nem volt szükség a fertőtlenítő berendezés üzemeltetésére, ez is alátámasztja a tényt, hogy a vízműtelep által termelt víz kifogástalan minőségű és a vízellátó rendszer stabil. A kitermelt víz minőségét folyamatosan ellenőrizzük, a vízműtelepen létesített akkreditált laborunkban heti rendszerességgel végzünk részletes kémiai vizsgálatokat. Ezen felül az ÁNTSZ-szel együttműködve az ivóvízhálózatból vett vízmintát havonta bakteriológiai vizsgálatra küldjük. A kutakból termelt vizet részletes, az EU előírásai szerinti vízminőségi vizsgálatnak is alávetjük. Az esetlegesen vízkészletbe jutó szennyeződések okozta vízminőség-változást a védterületen elhelyezett 10 db észlelőkútból vett vízmintákból heti rendszerességgel követjük nyomon.
A közeljövőben kívánjuk a feketeerdei vízbázist kiemelten védett vízbázissá nyilváníttatni. Ez azt jelenti, hogy semmilyen olyan ipari, mezőgazdasági tevékenységet nem lehet a védterületen végezni, ami közvetett vagy közvetlen veszélyt jelentene az ivóvízbázisra.
 
 
Vízminőség
 
A feketeerdei ivóvíz ásványianyag-tartalma:
 
Komponens megnevezése Dimenzió Átlag érték
pH - 7,9
Ammónium mg/l 0,03
Nitrát mg/l 6,30
Nitrit mg/l 0,01
Vas mg/l
0,05
Mangán mg/l 0,05
Klorid mg/l 16,9
Összes keménység CaO mg/l 140
Kalcium mg/l 67,4
Magnézium mg/l 17,7
Lúgosság mmol/l 3,67
Hidrogén-karbonát mg/l 224
Kémiai oxigénigény mg O2/l 0,30
Szulfát mg/l 33,2
Fajlagos vezetőképesség μS/cm 478
 
Feketeerdei vízmű
 
Feketeerdei vízmű
 
Feketeerdei vízmű
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu