Hegyeshalmi szennyvíztelep

 
A szennyvíztisztító telep Hegyeshalomról, illetve a határátkelő területéről érkező szennyvizet fogadja, kapacitása 712 m3/nap. A telep jelenlegi formájában, korszerűsítését követően 2007-ben került átadásra. A beérkező szennyvíz mennyisége átlagosan 400-450 m3/nap mértékű, de a csapadékcsatorna hiánya miatt nagy mennyiségű csapadék lehullása esetén ez a mennyiség másfél-kétszeresére is nőhet. Ez a többletmennyiség a telepre jelentős terheléssel bír, ezért is fontos, hogy a lehullott csapadékvizet megfelelően hasznosítsuk, és ne a csatornahálózatba vezessük.
A telepre beérkező szennyvíz mechanikai szennyeződéseinek eltávolításáról gépi rács gondoskodik. Ezt követően a biológiai tisztítás fázisába kerül, melyet párhuzamos ikerkialakítású eleveniszapos reaktorok végeznek. Ezek a reaktorok megtisztítják a szennyvíz szervesanyag-tartalmát, majd a levegőztetést és az utóülepítést is elvégzik. A gépészeti és analitikai berendezések a legkorszerűbb elvárásoknak is megfelelnek, teljesen automatizáltak. A megfelelő tisztítás után a tisztított szennyvíz gravitációs vezetéken keresztül jut a Lajtába. A tisztítás során keletkező fölösiszap az elővíztelenítő gépre kerül. Az iszap végleges víztelenítése természetes szárítással iszapágyakon történik. A keletkező víztelenített iszap mezőgazdasági elhelyezésre alkalmas.
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu