Ipari előkezelő

 
Az AQUA Szolgáltató Kft. az ipari előkezelő üzemeltetését 2007 óta végzi. Az átvételt követően az elhanyagolt telepet korszerűsítettük. A gépészeti technológiát a beérkező szennyvíz paramétereinek megfelelően módosítottuk. A fejlesztésnek köszönhetően a telep képes megfelelő tisztítási hatásfokkal ellátni feladatát. Az ipartelep frekventált részén elhelyezkedő tisztítómű azonban továbbra is speciális üzemeltetési feladatok ellátását igényli. Az ipari előkezelő tisztítási kapacitása 1400 m3/nap.
 
Az UFM Bt. felől érkezett és összegyűjtött ipari és kommunális eredetű szennyvizek az ún. befolyási fogadóállomásra (zárt szennyvíz átemelő) érkeznek. Az aknából és az Óvártej Zrt. felől közvetlenül a NOVASCREEN III. típ. dobszűrőre kerül a szennyvíz, mely megszűri az érkező szennyvizet a 3 mm-nél nagyobb szennyeződésektől, majd a víz a mechanikai szűrés után egy gravitációs vezetéken keresztül a puffer medencébe folyik. A keletkező rácsszemetet erre a célra rendszeresített hulladéktárolóban gyűjtjük
A puffer medence térfogata 800 m3, ebben a medencében történik meg a szennyvíz pH-jának beállítása. A beállításhoz a telepített automata mérő-szabályzó rendszer adagolja a vegyszert. A semlegesítéshez használt vegyszer nátrium-hidroxid oldat. A medencébe 2db Hidrostal-típ. Jet-fúvó biztosítsa, hogy a tartózkodási idő alatt a szennyvíz aerob állapotban maradjon.
A puffer medence zárható terű aknájában található szennyvíz szivattyú emeli át a szennyvizet a Redox típusú flotáló berendezésre.
A flotáló műtárgy feladata az ipari szennyvízben lévő zsíros szennyeződések eltávolítása és a mögöttes biológiai rendszer tehermentesítése.
A flotáló vízfelszínére felúszó flotátum sűrítését és leválasztását szabályozható sebességű végtelenített láncos lefölöző berendezés végzi. Az előtisztított szennyvíz a BIOLAK rendszerű levegőztető medencébe kerül (eleveniszapos medence), mely 2.500 m3 térfogatú, mélysége 3,5 m. A finombuborékos levegőbevitel optimális oxigén kihasználást biztosít. A levegőztető medencéből az Integrál utóülepítőbe jut a víz, a merülő-fólia alsó részén lévő nyílásokon keresztül, ahol megtörténik a tisztított szennyvíz és az eleveniszap szétválasztása.
Az iszap egy részét visszavezetjük a levegőztető medence elejére, a többit pedig fölösiszap formájában egy 400 m3-es HDPE fóliával bélelt medencébe vezetjük. A tisztított víz a merülőfólia felső részén lévő nyílásokon keresztül az utó-levegőztető részbe áramlik. A 350 m3-es medence feladata a tisztított víz oxigénnel való dúsítása. Az oxigénnel dúsult víz az ún. pihentető szakaszba áramlik. A medence mérete 500 m3, az utó-levegőztető résztől egy merülőfal választja el. A tisztított víz 4db DN 150-es lejtett átbukó csövön keresztül a bioszűrő kavicságyra, majd onnan a kifolyási aknába folyik. A megtisztított víz a kavicszűrön átjutva, megszűrve még tisztul, ásványi anyagokkal dúsul, valamint a lebegőanyag tartalom csökken. Az elfolyó víz a Timföldgyári úton lévő Megyei Csatornába folyik.
 
 
 
Ipari előkezelő
 
Ipari előkezelő
 
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu