Jánossomorjai szennyvíztelep

 
A jánossomorjai szennyvíztisztító telep Jánossomorja, Mosonszolnok, Újrónafő és Várbalog települések szennyvizét tisztítja, mely elválasztott rendszerű csatornahálózaton keresztül érkezik a szennyvíztelepre. A telep a község külterületén található, napi 1500 m3 szennyvíz kezelését biztosítja, és az eleveniszapos biológiai technológiát alkalmazza. A szennyvíztisztító műtárgyai és technológiája 2008-2009 folyamán korszerűsítésre kerültek, melynek eredményeképpen a tisztított szennyvíz nagy biztonsággal képes a hatóság által előírt határértékeknek megfelelni. A szennyvíz két nyomóvezetéken érkezik a telepre, Újrónafő és Jánossomorja irányából. Az átemelt szennyvíz finomrácson folyik keresztül, majd egy hosszanti átfolyású, légbefúvásos homokfogóba jut. A kifogott, víztelenített rácsszemetet a városi hulladéklerakóra szállíttatjuk. A mechanikailag előtisztított szennyvíz a tisztítórendszer első lépcsőjébe kerül, mely egy hármas tagolású levegőztetett medence. Itt történik a szerves anyagok lebontása. Ezután a víz a második fokozatba jut, ahol újabb szervesanyag-lebontáson megy keresztül. Utókezelésként a megtisztított víz átfolyik egy utóülepítőn, majd a mosonszentjánosi övcsatornába jut. A fölösiszapot iszapcentrifugában víztelenítjük és sűrítjük.
A telepi kezelőszemélyzet munkáját számítógépes folyamatirányító rendszer és online mérőszondák segítik. A szennyvíztisztító előírásszerű működését a környezetvédelmi hatóság rendszeres időközönként ellenőrzi. Ezen felül az AQUA Szolgáltató Kft. önellenőrzés keretében havi rendszerességgel megvizsgálja a befolyó és elfolyó szennyvíz minőségét. A telepre települési folyékonyhulladék beszállítása és kezelése is lehetséges, a vonatkozó engedély előírásai szerint.
 
A nyers, illetve tisztított szennyvíz minőségi jellemzői:
 
Vizsgált paraméter Nyers szennyvíz Tisztított szennyvíz
pH 7,5-8 6-9,5
KOI, mg/l 1000 – 1300 < 125
NH4-N, mg/l 65 – 75 < 10
Összes foszfor, mg/l 12 – 15 < 10
BOI5, mg/l 500 – 700 < 25
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu