Hírek

AQUA Online mérőóra-állás bejelentés AQUA Online díjkalkulátor Sajtófigyelő Letöltések
Munkatársat keresünk!
 

Könyvvizsgáló állás

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.) pályázatot ír ki a
 
Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
 
A Kft. fő tevékenysége:
vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás
 
A cégről bővebben és az elérhetőségek:
www.aquakft.hu
 
Pályázati feltételek:
Érvényes könyvvizsgáló engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgálói társaság a 2007. évi LXXV. törvény szerint adhat be pályázatot.
 
Kizáró és összeférhetetlenségi okok:
Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, a vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
 
A pályázat tartalmazza:
- A Könyvvizsgálói Kamarai igazolást vagy annak hiteles másolatát a pályázó nyilvántartásáról,
- A társaság vagy egyéni könyvvizsgáló bemutatását és referenciáit,
- Nyilatkozatot a pályázó felelősségbiztosításáról,
- Az éves díjazási igényét.
 
A könyvvizsgálói megbízás kezdete:
2020. augusztus 1.
 
A könyvvizsgálói megbízás megszűnése:
A könyvvizsgálói megbízatás 3 év határozott időtartamra szól, ennek megfelelően a megbízási jogviszony 2023. július 31. határnappal szűnik meg.
 
Bírálati szempont a megbízás feltételei:
A könyvvizsgálót az összességében legmegfelelőbb ajánlat, valamint referenciák alapján a társaság taggyűlése választja meg. A megbízási szerződést a társaság ügyvezetője köti meg.
 
A pályázatok beérkezési határideje:
2020. május 8. (péntek) 12.00 óra.
 
Az elbírálás várható ideje:
2020. május 18. taggyűlés
 
 
 
 
 
 
A pályázattal kapcsolatban további információk a társaságok ügyvezetésénél kérhetők.
 
A pályázatokat zárt borítékban „könyvvizsgálói pályázat” felirattal az AQUA Szolgáltató Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4. címre kell küldeni a fenti határidőig.
 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2020. április 2.
 
 
 
Csapó Imre
ügyvezető
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu