Hírek

AQUA Online mérőóra-állás bejelentés AQUA Online díjkalkulátor Sajtófigyelő Letöltések
Munkatársat keresünk!
 

Pályázati felhívás Havas András Víz és Innováció díjra

 
Pályázati felhívás
 
HAVAS ANDRÁS VÍZ ÉS INNOVÁCIÓ DÍJRA
 
A Magyar Víziközmű Szövetség Víz az Élet Alapítványának pályázata
35 évet be nem töltött fiatalok számára
 
A pályázat célja: A fiatal szakemberek részvételének erősítése és növelése a víziközmű-szolgáltatás jelenlegi gondjainak végiggondolásában és megoldásában, különös tekintettel a környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének terjesztésére.
 
Pályázhatnak: főiskolai/egyetemi hallgatók és pályakezdő szakemberek 35 éves kor alatt. Lehetőség van közösen készített pályázat benyújtására is.
A pályázat lehet: tanulmány, esszé, folyóirat cikk, kutatási beszámoló, gyakorlati eredmények összefoglalása.
 
A pályázatok benyújtásának és elbírálásának módja: A pályázatot magyar nyelven, elektronikus formában kell elkészíteni és a rozmaring.kata@maviz.org e-mail címre szükséges megküldeni.
Nagyobb terjedelmű pályázat több részletben, vagy tömörített állományként is küldhető a fenti e-mail elérhetőségre. Ha ez sem lehetséges, az anyagot 5 darab CD-n/pendrive-on postán, ajánlott küldeményként vagy a pályázat kiírójával egyeztetett más módon kérjük eljuttatni a Víz az Élet Alapítvány címére: 1368 Budapest, Pf.: 201.
A pályázat beadásakor mellékelni kell két szakmai ajánló írásbeli ajánlását, akik nem lehetnek a pályázó házastársa vagy rokona.
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 12. (csütörtök). A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 
A pályázatok elbírálását 5 tagú Bíráló Bizottság fogja végezni.
A pályázatok értékelésének főbb szempontjai:
• A pályamű összhangja a felhívásban szereplő célokkal
• A téma jelentősége, fontossága
• A probléma kezelésének, megoldásának ötletessége
• A megoldási javaslatok finanszírozhatósága
 
A nyertes pályázat díja: nettó 500.000,- Ft.
 
A díjátadásra 2018. június 06-án, az Országos Víziközmű Konferencián kerül sor
 
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu