Ivóvíz-szolgáltatás

 
A nap 24 órájában egészséges ivóvizet szolgáltatunk felszín alatti mélyfúrású saját kutas rétegvíztermeléssel az ellátási területen élő lakosságnak. A Mosoni-Duna jobb partján lévő kiváló minőségű vízkészletet 1990 óta élvezhetik a fogyasztók. A kitermelt víz nagy tisztaságú és rendkívül jó ízű ivóvíz.
 
Az Aqua Szolgáltató Kft. jelenleg az alábbi települések ivóvíz-ellátását biztosítja:
 
 
 
 
 

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

 
A csatornázás és szennyvíztisztítás a vízügyi szakterület egyik legdinamikusabban változó része. A települések használt vizének tisztítása iránti igény és a vizek minőségével összefüggésben kialakult társadalmi érzékenység joggal fogalmazza meg e szakterület folyamatos megújításának követelményét.
 
 

Települési folyékonyhulladék-elszállítás

 
A Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén keletkezett települési folyékonyhulladék begyűjtésével, szállításával, leürítésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, ezzel összefüggő feladatok (szabályozás, műszaki eszközök kiépítése) eredményes végrehajtását Mosonmagyaróvár város önkormányzata „A települési folyékonyhulladék kezeléséről” szóló 40/2009. (XII. 7.) számú rendelete tartalmazza. A rendelet a település lakosságának egészsége, termőtalajának, felszíni és felszín alatti vizeinek védelme érdekében jött létre.
 
 

Vizsgálólaboratórium

 
www.aquakft.hu/userfiles/file/szolgaltatasok/2020-szennyv-z-iv-tlagok.pdfKorszerű akkreditált laboratóriumunk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) megyei intézetével közösen, előre meghatározott ütemezés szerint ellenőrzi az ivóvíz fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzőit.
 
 
Vizsgálólaboratórium
 
Vizsgálólaboratórium
 
Vizsgálólaboratórium
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu