Tanulmányi verseny

 
 FELHÍVÁS
 „PANNON-VÍZ – SOPRONI VÍZMŰ – AQUA VÍZŐRZŐK” TANULMÁNYI VERSENYRE
 
 
 
 
 
 
Előzmények
 
A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., konzorciumi partnerségben a Soproni Vízmű Zrt-vel, az AQUA Szolgáltató Kft-vel, a Magyar Víziközmű Szövetséggel, és partneri együttműködésben a Győri Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziumával sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 117.399.727 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
 
A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatás komplex rendszerét be tudjuk mutatni.
 
A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.
 
Jelen felhívás a projekt részeként a szolgáltatási területeket lefedő, azok valós vízvédelmi problémáit megjelentető, aktív eléréseket eredményező versenyt kíván létrehozni és megvalósítani.
 
1. A tanulmányi verseny kiírója
 
PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.), a Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.), és az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.).
 
2. A tanulmányi verseny céljai
 
A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:
 
- a víziközmű-szolgáltatás komplex rendszerére,
 
- a meglévő infrastruktúra állagmegóvására,
 
- a felhasználói tudatosság növelésére: víztakarékosság, fagyvédelem, helyes csatornahasználat,
 
- a klímaváltozás hatása a víziközmű-szolgáltatásra.
 
3. A tanulmányi verseny célcsoportjai
 
A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., a Soproni Vízmű Zrt, és az AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területein elhelyezkedő településeken lakó (a települések felsorolása jelen versenyfelhívás mellékletében találhatóak), vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók a következő korcsoportokban:
 
- az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
 
- az általános iskola felső tagozatán tanulók,
 
- középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.
 
A 6 illetve 8 osztályos gimnázium 5. 6. 7. és 8. évfolyamos tanulói, az általános iskola felső tagozatán indulnak versenybe.
 
4. A tanulmányi verseny témakörei
 
A vészhívás megérkezett: veszélyben a bolygó!
Diego007 az ügynök egér újra meg kell, hogy mentse az egész teremtett világot - ezzel a jövő generációit.
Harca során a diákok segítségével megkeresi az anyag- és energia-megtakarításokat - ezzel megelőzve a hulladékok képződését, az energia és az ivóvíz pazarlást.
 
A küldetésben (tesztekben) a következő témák elsajátításáról adnak számot a résztvevők:
 
- fenntartható vízgazdálkodás - takarékos vízhasználat a háztartásban,
 
- a fentieket támogató háztartási praktikák, gépészeti-technikai megoldások,
 
- víztakarékos magatartás.
 
5. A tanulmányi versenyen való részvétel módja
 
Először az intézmény jelzi részvételi szándékát a arany.jadi.eniko@aquakft.hu címen, a tárgyban megjelölve „Vízőrzők”. Az intézmény vállalja, hogy egy meghatározott napon bonyolítja le tanulói bevonásával a tanulmányi versenyt, ugyanis a tesztek kitöltésének egyéni idejét mérni kell.
 
A tanulmányi verseny kiírójának képviselője által papír alapon biztosított tesztlapon a jelentkezési adatok megadását követően, a kérdésekre történő válaszadással vesz részt a tanuló a versenyen. A kitöltött tesztlapokat az iskola által kijelölt pedagógus juttatja el a felhívás kiírójához.
 
6. Határidők, a tanulmányi verseny időtartama
 
A „Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők” küldetése tanulmányi verseny 2022. február 25. és 2022. június 30-ig érhető el az intézmények számára.
 
7. Szülői hozzájárulás
 
Fontos tudni: ha 18 év alatti diák vesz részt a versenyben, akkor ehhez szükség van a szülő hozzájárulására.
 
A 18 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az általuk kitöltött teszt csak akkor lesz továbbítva a versenyt lebonyolító Intézmény által a Kiíróhoz (valamint az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva), ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozatot az Intézmény a Kiírókhoz – postai úton – eljuttatja. Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, akkor annak a tanulónak a tesztje érvényét veszti, a versenyben nem vehet részt.
 
8. Háttéranyagok a felkészüléshez
 
A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:
 
https://www.sopronivizmu.hu/hu/105-vizminosegi_adatok.html
https://www.pannon-viz.hu/cikk/vizkemenyseg.html#!prettyPhoto
 
 
 
Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (elsősorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).
 
9. A tanulmányi versenyfelhívás és ez ehhez kapcsolódó dokumentáció elérhetősége
 
PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. szolgáltatási területén:
 
 
Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatási területén:
 
 
AQUA SZOLGÁLTATÓ Kft. szolgáltatási területén:
 
10. A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája
 
- tanulmányi versenyfelhívás,
 
- azon települések listája, ahonnét kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.
 
 
A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.
 
11. Az értékelés szempontjai
 
- a kérdésekre adott jó válaszok aránya,
 
- a kitöltés időtartama,
 
holtverseny esetén a helyezések sorsolással kerülnek eldöntésre.
 
12. Díjazás, eredményhirdetés
 
Az eredmény közzétételére 2022. szeptember 30-ig kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.
 
Iskolai tagozatok szerint (általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola) az az első 3 versenyző kerül díjazásra, aki a legjobb eredménnyel (jó válaszok aránya) és leggyorsabban, legrövidebb idő alatt tölti ki a tesztet.
 
Különdíjban részesülnek azok az iskolák (az első három), ahonnan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben (a tanulói létszámot figyelembe véve).
 
13. További információk
 
További információk az alábbi e-mail címeken kérhetők:
 
Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén:
Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatási területén:
AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területén:
 
 
Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel: „Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők”.
 
14. A módosítás joga
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már versenytesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.
 
15. A tanulmányi verseny szervezője
 
A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., a Soproni Vízmű Zrt., és az AQUA Szolgáltató Kft. végzi.
 
 
 
Sikeres részvételt kívánunk!
 
 
 
Letölthető mellékletek:
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu