Tanúsítványok

 
A számlázási rendszer tanúsítványai:
 
A VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft., mint tanúsító szervezet jelen Tanúsítvány kiadásával igazolja, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.) számlázási informatikai rendszere, mint zárt elektronikus információs rendszer MEGFELEL a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63.§ (5)-(11) bekezdésében előírt követelményeknek.
 
Jelen Tanúsítvány a számlázási rendszer tekintetében a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet adminisztratív védelem 3, fizikai védelem 3, logikai védelem 3 biztonsági osztályába sorolt követelményeknek megfelelő állapotára vonatkozik.
 
 
Archív:
A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.) mint tanúsító szervezet tanúsítja, hogy az Aqua Szolgáltató Kft. által működtetett, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdésében szereplő, a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek 2015.04.02-án vizsgált állapota mint zárt elektronikus információs rendszer megfelel a 77/2013. (XII.19.) NFM rendelet 3. és 4. sz. melléklet adminisztratív védelem 1, fizikai védelem 2, logikai védelem [3,3,3] biztonsági osztályába sorolt követelményeinek.
 
A rendszerműködtető által foganatosított adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedések garantálják az információbiztonsági veszélyekből származó kockázatok elfogadható mértékű szinten tartását. Jelen tanúsítvány a HUNG-TJ-ZART-071-2015 számú tanúsítási jelentés alapján került kiadásra.
 
 
 
Jogszabály változás:
 
 
Minőségirányítási rendszer (MIR)
Környezetirányítási rendszer (KIR)
Magyar nyelvű tanúsítvány
Magyar nyelvű melléklet
Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR)
Magyar nyelvű tanúsítvány
Magyar nyelvű melléklet
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu