Tanúsítványok

 
A számlázási rendszer tanúsítványai:
 
A VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft., mint tanúsító szervezet jelen Tanúsítvány kiadásával igazolja, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.) számlázási informatikai rendszere, mint zárt elektronikus információs rendszer MEGFELEL a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63.§ (5)-(11) bekezdésében előírt követelményeknek.
 
Jelen Tanúsítvány a számlázási rendszer tekintetében a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet adminisztratív védelem 3, fizikai védelem 3, logikai védelem 3 biztonsági osztályába sorolt követelményeknek megfelelő állapotára vonatkozik.
 
 
 
Érvényes: 2023.12.31

Jogszabály változás:
 
Vizsgálólaboratórium:
 
CertUnion:
Minőségirányítási rendszer (MIR), Környezetirányítási rendszer (KIR)
Magyar nyelvű tanúsítvány
English Certificate
Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR)
Magyar nyelvű tanúsítvány
English Certificate
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu