Központi telephely

 
Az AQUA Szolgáltató Kft. központi telephelye Mosonmagyaróváron, a Timföldgyári út 4. szám alatt található. A telephely kétszintes irodaépülete otthont ad a pénzügyi és műszaki ügyfélszolgálatnak, az adminisztrátoroknak és a műszaki irányítást végző szakembereknek, valamint a cégvezetésnek.
 
 
Központi telephely
 
Központi telephely
 
Központi telephely
 

Mosonmagyaróvári szennyvíztelep

 
A mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telepre gyakorlatilag csak lakosságtól és intézményektől, illetve gazdálkodó szervezettől származó kommunális jellegű szennyvíz érkezik. Napjainkban a szennyvíztisztító telepen egy közepes terhelésű, harmadik tisztítási fokozattal ellátott (vegyszeres kezelést is magában foglaló) biológiai tisztítási technológia működik.
 
 
Mosonmagyaróvári szennyvíztelep
 
Mosonmagyaróvári szennyvíztelep
 
Mosonmagyaróvári szennyvíztelep
 

Feketeerdei vízmű

 
A jelenlegi feketeerdei vízmű építése 1988-ban kezdődött. A feketeerdei vízbázison a nagy átmérőjű, mélyfúrású kutakból jelenleg 8 kútszivattyú biztosítja az ivóvízellátást. A mélyebben elhelyezkedő rétegvíz kitermelését szolgáló berendezések maximális kapacitása megközelítőleg 20.000 m3/nap.
 
 
Feketeerdei vízmű
 
Feketeerdei vízmű
 
Feketeerdei vízmű
 

Darnózseli vízműtelep

 
A Darnózseli településen található vízbázisból 11 falu lakosai számára biztosítjuk az egészséges ivóvizet, mely közel 12.000 ember ellátását jelenti. A vízműtelep átlagos víztermelése 2.055 m3/nap.
 
 

Jánossomorjai vízműtelep

 
A jánossomorjai térség vízellátó rendszerét a jánossomorjai vízműtelep látja el, és a feketeerdei ivóvízbázis táplálja. A telep üzemeltetési területe Jánossomorja, Jánossomorja-Újtanya, Várbalog és Albertkázmérpuszta településeket foglalja magába.
 
 
Jánossomorjai vízműtelep
 
Jánossomorjai vízműtelep
 
 
 

Jánossomorjai szennyvíztelep

 
A jánossomorjai szennyvíztisztító telep Jánossomorja, Mosonszolnok, Újrónafő és Várbalog települések szennyvizét tisztítja, mely elválasztott rendszerű csatornahálózaton keresztül érkezik a szennyvíztelepre.
 
 

Hédervári szennyvíztelep

 
A hédervári szennyvíztelep 9 környező településen keletkezett folyékony hulladékot fogad, mely több mint 10.000 lakos kiszolgálását jelenti.
 
 

Hegyeshalmi szennyvíztelep

 
A szennyvíztisztító telep Hegyeshalomról, illetve a határátkelő területéről érkező szennyvizet fogadja, kapacitása 712 m3/nap. A telep jelenlegi formájában, korszerűsítését követően 2007-ben került átadásra.
 
 

Ipari előkezelő

 
Az AQUA Szolgáltató Kft. az ipari előkezelő üzemeltetését 2007 óta végzi. Az ipartelep frekventált részén elhelyezkedő tisztítómű speciális üzemeltetési feladatok ellátását igényli. Az ipari előkezelő tisztítási kapacitása 1400 m3/nap.
 
 
Ipari előkezelő
 
Ipari előkezelő
 
 
 

Dunakiliti vízműtelep

 
Dunakiliti Vízmű telep 2 db mélyfúrású kútjából történik a környező 5 település vízellátása. A víznyerő réteg megegyezik a feketeerdei és a darnózseli vízmű telepekével. A kitermelt jó minőségű ívó víz előkezelés nélkül jut el a fogyasztókhoz. A vízmű telep festői környezetben erdő és Duna mellékágrendszerének ölelésében található. A telep kihasználtsága folyamatosan növekszik az ellátott települések lakosságszám növekedésének köszönhetően.
 
 

Bezenye szennyvíztelep

 
A bezenyei szennyvíztisztító telep a térség: Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Rajka és Tejfalusziget szennyvizeinek tisztítását biztosítja.
 
A technológiai: előülepítő nélküli, mélylevegőztetésű, 1000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító, maximum 5920 lakos egyenérték terhelésre tervezve.
A nitrifikációs ill. denitifikációs folyamatok szétválasztása nem térben, hanem időben történik, (OMS technológia).
A durva mechanikai szennyező anyagoktól mentesített szennyvíz a légbefúvásos uszadékfogó műtárgyba folyik, ahonnan egy mennyiségi osztás után kerül az egymással párhuzamosan üzemelő 500 – 500 m3/d kapacitású kombinált műtárgyba, amelyben az aerob és anoxikus folyamatok, valamint a fázisszétválasztó utóülepítés zajlik. A tisztított szennyvíz a tisztavíz elvételi vályúkon keresztül kerül elvételre. A levegőztető medencében az aerob és anoxikus üzemmódot a beépített oldott oxigénmérő méri és vezérli. A vezérelt berendezések, azaz a légellátást biztosító fúvók, így a mindenkori terhelésnek megfelelően kapcsolnak be, illetve ki. A levegőbevitel finombuborékos rugalmas membrános mélylevegőztető elemekkel történik. A levegőztető medencében lezajló folyamatok a baktériumok és enzimrendszerük hatására végbemegy a szennyező szénvegyületek eltávolítása, a szimultán nitrifikáció-denitrifikáció, melynek hatására a szénvegyületekből széndioxidgáz, a nitrogénvegyületekből nitrogéngáz képződik.
A recirkulációt mozgó alkatrészt nem tartalmazó mamutszivattyúk biztosítják, amelyeket Becker fúvók látnak el levegővel. A fölös eleveniszap iszapsilóban kerül összegyűjtésre, amely sűrítőként is működik.
A kombinált műtárgy levegőztető medencéjéből a víz-iszap elegy a dortmundi típusú utóülepítőkbe kerül, majd a tisztított vizet a fertőtlenítő műtárgyba, ill. a befogadóba vezetjük.
 
Az utóbbi években a szennyvíztisztító telep 130-140 %-os terheltséggel üzemel, ami sürgetővé teszi annak intenzifikálását, kapacitás bővítését.
 
 
 
Bezenye szennyvíztelep
 
Bezenye szennyvíztelep
 
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu