Hírek

AQUA Online mérőóra-állás bejelentés AQUA Online díjkalkulátor Sajtófigyelő Letöltések
Munkatársat keresünk!
 

Versenyképességi törvény módosítása

 
A Magyar VÍziközmű Szövetség ezúton hívja fel a lakosság figyelmét a versenyképességi törvény módosításával kapcsolatban megjelent közlemények pontosságára.
 
Az utóbbi időszakban – sajnálatos módon – több olyan cikk és közlemény jelent meg a sajtóban, amely félretájékoztatja a fogyasztókat a fenti törvény módosításával kapcsolatban. A MaVíz célja, hogy azon kedvezményeket, amelyeket a törvény biztosít, a lakosság teljes vertikumában, tisztán láttassa.
 
Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény – egyebek mellett – a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt is módosította, melynek értelmében 2017. július 1-jétől az új víz- és szennyvízbekötésekhez kapcsolódó egyes feladatokat a víziközmű-szolgáltatók térítésmentesen kötelesek elvégezni.
 
„Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés, vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.”
 
A Szövetség ezúton nyújt tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a törvény értelmében, az országban egységesen, mindenkire – lakossági és nem lakossági felhasználókra egyaránt - vonatkoznak az alábbi információk:
 
- a közműcsatlakozások díjmentessége csak és kizárólag a 2017. július 1-jét követően létesült új bekötésekre vonatkozik - a bekötővezeték méretétől függően (legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvíz-vezeték bekötése esetén);
- a térítésmentes szolgáltatások közé tartozik a víziközmű szolgáltató által végzett tervegyeztetés és adategyeztetés, valamint a vízmérő költsége és annak felszerelési díja és a nyomáspróba díja;
- a kivitelezés, a bekötővezeték kiépítése és a vízmérőn kívüli szerelvények beszereléséért ugyanúgy, ahogyan eddig, a továbbiakban is fizetni kell – ezek a költségek azonban szolgáltatónként eltérőek lehetnek;
- a viziközmű törvény által meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól is mentesülnek az új bekötések a fenti átmérőkre vonatkozóan.
 
A MaVíz fontosnak tartja kiemelni azt is, hogy az ivóvíz bekötővezeték rákötését a fővezetékre kizárólag a víziközmű szolgáltató végezheti, mely tevékenységéért díjat kérhet (anyagköltség, munkadíj). A mellékmérők felszerelése nem számít új bekötésnek, így ezek sem esnek a térítésmentes szolgáltatások kategóriájába.
 
A fenti tájékoztatás Magyarország egész területén egységesen érvényes.
 
Forrás: http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/versenykepessegi_torveny_modositasa
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu